ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชีการทำเหมืองถ่านหินอินโดนีเซีย