ฉันมีลูกที่อายุห้าเดือนและไม่พูดคำพูดในแนวคิดของเขา