การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมและการโม่ของเสียเป็นการแนะนำ