ที่กำหนดเองซับในห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเครื่องโรงงานลูก